kontrast
A+ A-
Strona Urzędu Miasta Mikołów: mikolow.eu
 > Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

PN-KC_1/2017 Ogłoszenie o przetargu
nieograniczonym pisemnym o wartości
nieprzekraczającej wyrażonej w
złotych równowartości kwoty 30 000 euro w
oparciu o Kodeks Cywilny na: „Utrzymanie i
pielęgnacja terenów zieleni na terenie obiektów
administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji w Mikołowie”

Przedmiar robót (kosztorys ofertowy)

Uniewaznienie

 05 Ogłoszenie_PN_KC_1_2017.doc

Opublikowane przez: Wojciech Tkacz | Data wprowadzenia: 2017-02-27 14:30:10.
PN_KC-2/2016 OGŁOSZENIE o przetargu
nieograniczonym pisemnym o wartości
nieprzekraczającej wyrażonej w
złotych równowartości kwoty 30 000 euro w
oparciu o Kodeks Cywilny na: Świadczenie usług
fizycznej ochrony osób i mienia, inkaso wartości
pieniężnych, konwój kasjera na potrzeby
MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W
MIKOŁOWIE w 2017 roku

zapytania i odpowiedzi _A

zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

karta oceny ofert

 Ogłoszenie_PN-KC-2_ochrona_2017.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Tkacz | Autor: Ilona Kłos | Data wprowadzenia: 2016-11-24 14:30:03 | Data modyfikacji: 2016-11-24 14:57:54.
PN_KC-1/2016 WYNAJEM POJAZDÓW PRZEZNACZONYCH DO
TRANSPORTU OSÓB WRAZ KIEROWCĄ

zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej_transport 2016_II półrocze

 Ogłoszenie PN_KC_1/2016 wraz z załącznikami

Opublikowane przez: Wojciech Tkacz | Autor: Ilona Kłos | Data wprowadzenia: 2016-06-03 12:04:59 | Data modyfikacji: 2016-06-16 14:15:17.
PN_KC-2/2015 OGŁOSZENIE o przetargu
nieograniczonym pisemnym o wartości
nieprzekraczającej wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30 000 euro w oparciu o
Kodeks Cywilny na: Świadczenie usług fizycznej
ochrony osób i mienia, inkaso wartości
pieniężnych, konwój kasjera oraz monitoringu na
potrzeby MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W
MIKOŁOWIE w 2016 roku

zawiadomienie o wyborze oferty i unieważnieniu

 Ogłoszenie_PN-KC-2_2015_ochrona_2016.doc

Opublikowane przez: Wojciech Tkacz | Autor: Ilona Kłos | Data wprowadzenia: 2015-12-11 14:55:31 | Data modyfikacji: 2015-12-29 14:31:49.
PN_KC-1/2015 WYNAJEM POJAZDÓW PRZEZNACZONYCH DO
TRANSPORTU OSÓB WRAZ Z KIEROWCĄ

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM PISEMNYM O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAZONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO W OPARCIU O KODEKS CYWILNY

zawiadomienie o wyborze oferty

 SIWZ_PN_KC_1_2015.doc

Opublikowane przez: Wojciech Tkacz | Autor: Ilona Kłos | Data wprowadzenia: 2015-12-01 13:24:25 | Data modyfikacji: 2015-12-01 13:34:33.
PN-3/2015 Utrzymanie i pielęgnacja terenów
zieleni na terenie obiektów administrowanych
przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Mikołowie

SIWZ_PN_3.doc

Ogłoszenie o zamówieniu (UZP)

kosztorys ofertowy_część I

kosztorys ofertowy_część II

zał. 1.3._ogrody tematyczne

zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

zał. 1.4._Kolekcja

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia_221118_2015

 

Opublikowane przez: Wojciech Tkacz | Autor: Ilona Kłos | Data wprowadzenia: 2015-07-24 13:10:35 | Data modyfikacji: 2015-07-24 13:28:45.
PN-2/2015 Utrzymanie i pielęgnacja terenów
zieleni na terenie obiektów administrowanych
przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Mikołowie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załacznik 1.1 do SIWZ

Załacznik 1.2 do SIWZ

Załącznik 1.3 do SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu (UZP)

Załącznik 1.4 do SIWZ

zawiadomienie o unieważnieniu

 

Opublikowane przez: Wojciech Tkacz | Autor: Ilona Kłos | Data wprowadzenia: 2015-07-03 13:32:16 | Data modyfikacji: 2015-07-03 13:46:41.
PN-1/2015 Utrzymanie i pielęgnacja terenów
zieleni na terenie obiektów administrowanych
przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Mikołowie

01 Kosztorys.xls

02 Kosztorys.xls

03 Kosztorys.xls

zał. 1.4. - Kolekcje.pdf

zał. 1.5. - ogrody tematyczne.pdf

42767-2015_ogłoszenie.htm

zapytanie i odpowiedx _do wszystkich.jpg

zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej_1str

zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej_2str

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia_91628-2015.htm

 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Opublikowane przez: Wojciech Tkacz | Autor: Ilona Kłos | Data wprowadzenia: 2015-03-26 14:22:12 | Data modyfikacji: 2015-04-01 15:26:00.
Data wprowadzenia: 2015-03-26 14:22:12
Data modyfikacji: 2015-04-01 15:26:00
Autor: Ilona Kłos
ObowižEzuje od: 2015-03-26
Opublikowane przez: Wojciech Tkacz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Jednostki Organizacyjne
ul. Rynek 16
43-190 Mikołów
Burmistrz Miasta
dr n. farm. Stanisław Piechula
Kontakt:
Tel: (32) 324 85 00
Fax: (32) 324 84 00
e-mail: um@mikolow.eu