kontrast
A+ A-
Strona Urzędu Miasta Mikołów: mikolow.eu
 > przetargi (aukcje)

przetargi (aukcje)

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA WYNAJEM LOKALU
UŻYTKOWEGOznajdującego się na parterze Krytej
Pływalni przy ul. Konstytucji 3 Maja 22 w
Mikołowie, o powierzchni 28,71 m2
 Ogłoszenie_przetarg niekr ustny_kryta Pływalnia.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Tkacz | Autor: Ilona Kłos | Data wprowadzenia: 2017-11-24 09:05:44.
Data wprowadzenia: 2017-11-24 09:05:44
Autor: Ilona Kłos
Opublikowane przez: Wojciech Tkacz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Jednostki Organizacyjne
ul. Rynek 16
43-190 Mikołów
Burmistrz Miasta
dr n. farm. Stanisław Piechula
Kontakt:
Tel: (32) 324 85 00
Fax: (32) 324 84 00
e-mail: um@mikolow.eu