kontrast
A+ A-
Strona Urzędu Miasta Mikołów: mikolow.eu
 > Informacje o jednostce

Informacje o jednostce

Celem działalnosci MOSiR-u jest realizacja zadan z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz rekreacji i turystyki, w tym utrzymanie terenów sportowych i rekreacyjnych oraz obiektów i urzadzen sportowych, realizowanych w ramach zadan własnych.

 

Do podstawowych zadan MOSiR-u nalezy:

 • gospodarowanie powierzonym mieniem komunalnym, w szczególnosci prowadzenie działalnosci
  eksploatacyjno-remontowej
 • dbanie o nalezyta eksploatacje i modernizacje obiektów jak i znajdujacego sie w nich
  wyposazenia, udostepnianie obiektów dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych,
 • rozwijanie i pobudzanie aktywnosci fizycznej mieszkanców gminy,
 • tworzenie warunków uczestnictwa w zyciu sportowo-rekreacyjnym osobom niepełnosprawnym,
 • współpraca z placówkami oswiatowymi celem wykorzystania obiektów do prowadzenia zajec sportowych, rekreacyjnych
  oraz wychowania fizycznego,
 • współpraca z innymi instytucjami i organizacjami, dla których działalnosc w dziedzinie kultury fizycznej i sportu oraz
  rekreacji i turystyki jest działalnoscia statutowa,
 • tworzenie odpowiednich warunków prawno-ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej w szczególnosci do uprawiania
  masowego sportu i wydarzen o charakterze sportowo-rekreacyjnym, cyklicznym i okolicznosciowym,
 • zapewnianie prawidłowych i bezpiecznych warunków przebiegu organizowanych przez MOSiR imprez,
  pozyskiwanie srodków zewnetrznych na prowadzenie działalnosci statutowej.
 

Opublikowane przez: Wojciech Tkacz | Data wprowadzenia: 2014-11-26 13:50:07 | Data modyfikacji: 2014-11-26 13:52:49.

Zobacz:
 Dane kontaktowe .  Godziny urzędowania .  Status prawny . 
Data wprowadzenia: 2014-11-26 13:50:07
Data modyfikacji: 2014-11-26 13:52:49
Opublikowane przez: Wojciech Tkacz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Jednostki Organizacyjne
ul. Rynek 16
43-190 Mikołów
Burmistrz Miasta
dr n. farm. Stanisław Piechula
Kontakt:
Tel: (32) 324 85 00
Fax: (32) 324 84 00
e-mail: um@mikolow.eu