kontrast
A+ A-
Strona Urzędu Miasta Mikołów: mikolow.eu
 > Misja Biblioteki

Misja Biblioteki

Misja Biblioteki

Miejska Biblioteka Publiczna w Mikołowie jako samorządowa instytucja kultury działa na rzecz społeczności lokalnej miasta Mikołowa.

Misją Biblioteki jest wspieranie edukacji kulturalnej i społecznej mieszkańców na wszystkich poziomach wiedzy poprzez zapewnienie użytkownikom dostępu do tradycyjnych i elektronicznych źródeł informacji z zakresu wszystkich dyscyplin naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów regionalnych.

Zgodnie z zasadami etyki zawodowej pragniemy w sposób profesjonalny, efektywny zaspakajać potrzeby informacyjne, edukacyjne i kulturalne użytkowników zgodnie z ich oczekiwaniami.

Cele wynikające z misji Biblioteki zamierzamy osiągnąć poprzez:
- podnoszenie jakości świadczonych usług i poszerzenie ich zakresu,
- dbanie o stały rozwój zatrudnionych w Bibliotece pracowników,
- realizację programu budowania społeczeństwa informacyjnego,
- doskonalenie metod realizacji zgodnych ze standardami nowoczesnego bibliotekarstwa publicznego.
Zamierzamy stworzyć Bibliotekę nowoczesną, przyjazną dla użytkowników, cieszącą się społecznym zaufaniem i akceptacją. Systematyczne badanie potrzeb i oczekiwań mikołowian pozwoli zrealizować założone cele.

 

Opublikowane przez: Bożena Holeczek | Data wprowadzenia: 2015-01-13 07:46:29.
Data wprowadzenia: 2015-01-13 07:46:29
Opublikowane przez: Bożena Holeczek
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Jednostki Organizacyjne
ul. Rynek 16
43-190 Mikołów
Burmistrz Miasta
dr n. farm. Stanisław Piechula
Kontakt:
Tel: (32) 324 85 00
Fax: (32) 324 84 00
e-mail: um@mikolow.eu