kontrast
A+ A-
Strona Urzędu Miasta Mikołów: mikolow.eu
 > Status Prawny

Status Prawny

Status prawny

Miejska Biblioteka Publiczna w Mikołowie została powołana uchwałą Miejskiej Rady Narodowej z dnia 3 sierpnia 1948 r.
Jako samorządowa instytucja kultury działa od 24.10.2000 r. na podstawie Uchwały Nr XXXIV/449/2000 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 24 października 2000 r.
Biblioteka jako jednostka organizacyjna Gminy Mikołów posiada osobowość prawną, funkcjonuje w oparciu o następujące akty prawne:
- Ustawę z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2012, poz. 642 z późn. zm.),
- Ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012, poz. 406 z późń. zm.),
- Ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.),
- Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885),
- wpis do Rejestru Instytucji Kultury Urzędu Miejskiego w Mikołowie – nr 2/92,
- Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mikołowie,
- przepisy wewnętrzne.

 

Opublikowane przez: Bożena Holeczek | Data wprowadzenia: 2014-11-20 12:05:29 | Data modyfikacji: 2014-11-24 11:39:17.
Data wprowadzenia: 2014-11-20 12:05:29
Data modyfikacji: 2014-11-24 11:39:17
Opublikowane przez: Bożena Holeczek
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Jednostki Organizacyjne
ul. Rynek 16
43-190 Mikołów
Burmistrz Miasta
dr n. farm. Stanisław Piechula
Kontakt:
Tel: (32) 324 85 00
Fax: (32) 324 84 00
e-mail: um@mikolow.eu